Tag: Saclas

Results

  • Saclas

    p>. [[Interner Computerspeicher | Interner Computerspeicher]]/ [[Planetenkartei | Planetenkartei]] h4. Basisdaten: * S-4 * 1 Mond * 22h/ Tag * 304 Tage/ Jahr h4. Bevölkerung: * ca. 70 Millionen * [[Ocsinin | Ocsinin]] h4. Klassifizierungen …

All Tags